Méně známé kosmické programy

49727x 30. 05. 2018 1 čtenář

Všichni známe slavné kosmické programy, jako jsou Apollo, Gemini, Pioneer a další. Pojďme se ale zaměřit na ty méně známé kosmické programy.

Slovník

  • EBE je jméno, které bylo údajně dané živému mimozemšťanovi, odchycenému v roce 1947 v Roswellu a zemřelému v zajetí v roce 1952. EBE znamená Extra-Terrestrial Biological Entity, tedy mimozemská biologická bytost.
  • GUESTS (hosté) jsou mimozemšťané, kteří byli vyměněni za lidi (o tom podrobněji později), a věnovali Američanům tzv. YELLOW BOOK. V roce 1972 byli na Zemi pouze 3 „hosté“, dnes jich je kolem 4 000.
  • Někdy jsou také označovaní jako ALF – ALIEN LIFE FORMS, nebo-li cizí životní formy.
  • The RED BOOK je velmi objemná sbírka všech materiálů, týkajících se UFO a shromažďovaných vládou USA počínaje rokem 1947 až dodnes. Jsou tam obsaženy i odkazy na YELLOW BOOK.
  • The YELLOW BOOK, také BIBLE, napsaná samotnými mimozemšťany, pojednává o dějinách našeho vesmíru včetně jejich zapojení a působení v rozvoji a evoluci Země. „Žlutá kniha“ byla předána vládě USA po přistání UFO na Hollomanově letecké základně v Novém Mexiku roku 1964 (v tomto případě se údaje poněkud rozcházejí s údaji z projektu SIGMA, je možné, že se jedná o dvě různé události). Kniha byla předána mimozemskou bytostí ženského pohlaví, která byla pojmenována jako EBE # 2, a posléze ji přeložila do angličtiny.
  • Podzemní základny mimozemšťanů se mají nacházet v různých státech USA, převážně na územích indiánských rezervací.
  • Ohledně náboženství (víry) – mimozemšťané prý věří v Univerzálního vesmírného boha. Také tvrdí, že stvořili člověka a jeho hybridy s mimozemšťany. Kromě toho také vytvořili různá pozemská náboženství, aby bylo jednodušší kontrolovat vývoj civilizace a lidské rasy.
  • ABDUCTIONS (únosy lidí)  – docházelo k nim již po dlouhou dobu před rokem 1972. Zmínky o nich můžeme najít i u starověkých civilizací. V současnosti má podle odhadů zhruba každý 40. člověk v USA implantát – titěrný přístroj, který má mimozemšťanům umožnit plně ovládnout člověka. Předpokládá se, že Zemi navštěvuje přibližně 160 různých druhů mimozemšťanů.

Kosmické programy

Projekt BLUE BEAM

Projekt BLUE BEAM byl prvním projektem, který se věnoval vyhledávání a „sběru“ sestřelených nebo havarovaných mimozemských lodí a i samotných mimozemšťanů.

Projekt SIGN

Projekt SIGN se zabýval sběrem informací a zkoumáním, zda přítomnost mimozemšťanů představuje pro USA nebezpečí. Jednalo se o společný projekt letectva a CIA.

Projekt SIGN – ilustrační fotomontáž

Projekt AQUARIUS

Projekt AQUARIUS měl několik dílčích částí, a to podprogramy PLATO, SIGMA a REDLIGHT.

Projekt PLATO

Projekt PLATO byl vytvořen v roce 1954 a byl součástí projektu SIGN. Cílem bylo navázání diplomatických vztahů s mimozemšťany. Byl úspěšně završen, když byly dohodnuty podmínky smlouvy.

Tyto podmínky obsahovaly předání technologií mimozemšťanů za utajení jejich přítomnosti a za nezasahování do jejich záležitostí. Bylo jim dovoleno „unesení“ určitého počtu lidí s podmínkou jejich vrácení zpět – v  nepoškozeném stavu, to samé se týkalo i zvířat. V tomto projektu je pokračováno ve státě Novém Mexiku.

Projekt SIGMA

Projekt SIGMA se vyčlenil z projektu SIGN v roce 1976 a měl za úkol navázat komunikaci s mimozemšťany, což se podařilo. V roce 1959 USA úspěšně navázaly kontakt s mimozemšťany a 25. dubna 1965 se jeden z důstojníků rozvědky letectva USA osobně setkal s mimozemšťany na základně v Novém Mexiku.

Projekt REDLIGHT

Projekt REDLIGHT byl vytvořen v roce 1954. Jeho úkolem bylo vyzkoušet a „proletět“ létající objekty mimozemšťanů, které byly buď získané tím, že se jich zmocnili, anebo vytvořené pomocí reverzního inženýrství. Při prvních zkušebních letech byl jeden z objektů zničen a piloti zahynuli. Tento projekt byl znovu obnoven v roce 1972 a pokračuje do dnešních dní ve státě Nevada, v oblasti 51.

Projekt SNOWBIRD

Projekt SNOWBIRD byl vytvořen v roce 1954 a jeho účelem bylo sestrojit pomocí klasických technologií létající talíř a předvést ho na veřejnosti.

Zkonstruovaný stroj byl předveden tisku a posloužil jako zástěrka pro případná pozorování UFO. Zároveň měl odvést pozornost veřejnosti od projektu REDLIGHT.

Projekt STARLIGHT

Projekt STARLIGHT je o využití mimozemských technologií k výzkumu vesmíru.

Projekt PLUTO

V rámci projektu PLUTO byly shromažďovány a studovány veškeré informace, které se týkaly UFO a kosmických technologií.

Projekt POUNCE

Projekt POUNCE byl vytvořen k prozkoumání všech sestřelených nebo havarovaných UFO, stejně tak i mimozemšťanů, Pokračuje do dnešních dnů.

Projekt GABRIEL

Projekt GABRIEL se týkal zkonstruování vysokofrekvenčního generátoru pulzujícího zvuku k použití jako zbraně. Předpokládá se, že tato zbraň bude vůči UFO a jejich paprskům účinná.

Projekt GABRIEL

Projekt JOSHUA

Projekt JOSHUA je zaměřen na vypracování nízkofrekvenčního generátoru zvuku proměnlivého kmitočtu., zbraň, která je zřejmě schopná srovnat se zemí jakékoliv stavby v okruhu 2 mil (cca. 3 km). Tato zbraň byla údajně vytvořena v období 1975 – 1978.

Projekt EXCALIBUR

Projekt EXCALIBUR je o sestrojení zbraně k ničení podzemních základen mimozemšťanů. Jedná se o druh „podzemní rakety“, která je schopná proniknout pod povrch země do hloubky minimálně 1 km, a mohla by nést bojovou hlavici v rozmezí 1 – 10 megatun.

Projekt EXCALIBUR

Projekt CAMELOT

Projekt CAMELOT souvisí s tzv. Hvězdnými bránami (Star gates). Jak s přirozenými, tak i umělými (je to přesně jako ve stejnojmenné filmové tvorbě) a využívanými různými vládními institucemi k cestování a získávání informací napříč časem.

Projekt CAMELOT

Projekt LOOKING GLASS

Projekt LOOKING GLASS – jakési „okno“ do různých časových linií, které používá technologie na základě umělé hvězdné brány.

Projekt MONTAUK

Projekt MONTAUK se týká různých experimentů s časem, telepatií a dalšími podobnými výzkumy. Souvisí i se zmizením torpédoborce Eldredge v roce 1943.

Projekt MONTAUK

Projekt HAARP

Projekt HAARP – má se jednat o „vysílač částic“, který by měl být schopen vytvořit kolem Země určitý štít v případě ohrožení magnetosféry Země vysokofrekvenčními ionty, ohrožujícími veškeré elektronické systémy létajících objektů včetně UFO, které se snaží proniknout do atmosféry naší planety.

Projekt HAARP

Projekt CARET

Projekt CARET byl spuštěn v roce 1984 a měl za úkol využít možností soukromých společností v Křemíkovém údolí (Silicon Valley) ke zkoumání mimozemských technologií.

Projekt CARET

Podle některých insiderů může tento program souviset se zvýšeným výskytem podivných UFO v Kalifornii, nazývané drony (drones).

Projekt SERPO

Projekt SERPO. Tady se rozepíšeme trochu podrobněji, protože projekt působí poněkud neskutečně dokonce i v porovnání s dalšími exotickými „temnými“ programy.

Podle obsažných informací, které se na internetu objevily z tajemných a údajně velmi věrohodných zdrojů, byl SERPO společným projektem vlády USA a spřátelených bytostí z planety s názvem Serpo ze systému dvojhvězdy Zeta Reticuli. Diplomatické vztahy s nimi byly navázány několik let poté, co jejich vesmírná loď havarovala v roce 1947 ve státě Nové Mexiko.

Program SERPO

V programu SERPO bylo pečlivě vybráno a vycvičeno 12 amerických vojáků, kteří odletěli lodí mimozemšťanů na jejich domovskou planetu a měli tam prožít 10 let. Výměnou zůstal v USA jeden z mimozemšťanů jako diplomatický představitel své planety.

Vzpomínáte si ještě na film Stevena Spielberga E.T. – Mimozemšťan? Na konci filmu vstupuje 12 lidí v červených kombinézách na palubu lodi mimozemšťanů a letí na jejich planetu, kde mají pobýt po dobu 10 let. Panuje přesvědčení, Spielberg tuto epizodu zařadil do filmu, protože věděl o projektu SERPO. Dokonce v jednom z rozhovorů o tomto filmu uvedl, že se nejedná sci-fi (vědeckou fantastiku), ale o „vědecký fakt“.

To by mohlo znamenat, že děj příběhu byl postaven na projektu SERPO. Ačkoliv nemůžeme vyloučit, že to mohlo být i jinak…

SERPO – podrobněji

A nyní trochu zevrubněji: první část informací o projektu SERPO se objevila 2. listopadu 2005 a pocházela od člověka, který byl vysoce postavený v jedné z organizací ministerstva obrany USA (DIA – US Defence Intelligence Agency) a v současné době je již na penzi.

Tento „únik“ informací měla na svědomí skupina 6 lidí, kteří v této organizaci pracovali, případně ještě pracují. Podle těchto informací byl v roce 1965 uskutečněn výměnný program s mimozemšťany, kdy byla pečlivě vybrána skupina vojenských odborníků z různých oblastí, 12 lidí ve složení 10 mužů a 2 ženy.

Veškeré informace o nich byly ze všech dokumentů odstraněny, jak z armádních, tak i z občanských. Jednodušeji řečeno, tito lidé přestali prostě „existovat“. Původní plán byl, že na planet Serpo prožijí 10 let a pak se vrátí na Zemi. Něco se ale „pokazilo“ a byli domů vráceni později, v srpnu 1978, a to 7 mužů a 1 žena. Dva z původní sestavy se rozhodli na planetě Serpo zůstat a další dva tam zemřeli. Jeden člověk z důvodu plicního onemocnění a druhý měl nehodu.

Program SERPO

Do roku 2002 došlo k úmrtí všech zúčastněných projektu Serpo, kteří se vrátili domů. Je možné, že příčinou byla zvýšená radiace na Serpo.

Podmínky na planetě mimozemšťanů nebyly pro pozemšťany úplně příznivé a jejich aklimatizace trvala několik let. Pozemšťané se mohli na planetě volně pohybovat – s některými omezeními. Planeta Serpo má dvě slunce a populaci v rozměru 650 tisíc.

Nevěřím, že tak malá populace celé planety je reálná (i kdyby to bylo cíleně řízené), a stejně tak i popis jejich způsobu života mi přijde poněkud sporným, protože mám pochyby o tom, že by rozvinutá „hvězdná“ civilizace mohla fungovat takovým způsobem. Nicméně, to je pouze náhled z našeho úhlu a na základě znalostí…

Každý z členů vybraného týmu si vedl podrobné zápisky v de svém deníku. Jejich úryvku jsou také v internetu dostupné. Nahráli více než 5 tisíc kazet.

SERPO – závěr

Co bychom k tomu ještě dodat? Stáří civilizace Serpo je údajně zhruba 10 tisíc let. Dle mého mínění je to velmi blízko i stáří naší civilizace. Taková shoda není příliš pravděpodobná. Dvojhvězda Zeta Reticuli  je od nás vzdálena 37 světelných let. Posádka ze Země tam jejich lodí cestovala 9 měsíců. Zpátky se vraceli již na modernější lodi a trvalo to 7 měsíců.

Poté, co se na internetu tyto informace objevily, několik nezávislých zdrojů tvrdilo a upřesnilo, že v expedici Sero nebylo 12 lidí, ale jenom 3 a že výsledky mise byly velmi pozitivní.

Někteří badatelé došli k závěru, že se nejednalo jenom o jednu expedici, nýbrž minimálně o dvě. Každopádně, informace o letu 12 lidí na planetu Serpo jsou podrobně zdokumentované. Natolik dobře, že se nemůže jednat o jednoduchou falzifikaci. Ovšem nemůžeme to úplně vyloučit…

Podobné články

4 komentářů k "Méně známé kosmické programy"

Napsat komentář